RUTE 

Najatraktivnije rute uu Istočnom Sarajevu

Biciklistička staza (trail) je put koji je namijenjen za vožnju biciklom, obično u prirodi, na različitim podlogama i terenima. Biciklistička ruta je planirana trasa koja povezuje više točaka zanimljivosti, poput kulturnih, povijesnih ili gastronomskih lokacija. Staza može biti dio rute, ali ne mora. Ruta može koristiti različite vrste staza, ali i ceste. Ovdje ćemo vam predstaviti osnovne rute Biciklističkog Parka Evolution.